logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Pedagogi Mācību priekšmets

Pārsla

Pārsla Kopmane

Vācu valoda, Direktore
Ilona

Ilona Jostiņa

Direktores vietnieks izglītības jomā
Ilona

Ilona Ivanova

Angļu valoda, Direktores vietnieks metodiskajā darbā
Sinta

Sinta Daliņa

Latvijas un pasaules vēsture, Direktores vietnieks ārpusstundu audzināšanas darbā
Jonika

Jonika Tērvide

Mājturība un tehnoloģijas
Vija

Vija Draviņa

Teātris, Bibliotekārs
Inese

Inese Ziediņa

Angļu valoda
Jānis

Jānis Zemels

Sports
Iveta

Iveta Rubene

Latviešu valoda, Literatūra
Dainis

Dainis Brauns

Pūtēju orķestris
Irina

Irina Berestova

Vācu valoda
Ieva

Ieva Jurova

Politika un tiesības
Santa

Santa Eglīte

Informātika, Matemātika
Līga

Līga Tīrmane

Latviešu valoda, Literatūra
Kristīna

Kristīna Baltiņa

Latvijas un pasaules vēsture
Artis

Artis Aberfelds

Fizika
Ligita

Ligita Celma

Angļu valoda
Jānis

Jānis Treilībs

Mūzika

Aivars Žogla

Fizika
Andris

Andris Šteinhards

Informātika
Irina

Irina Stuklova

Krievu valoda
Sofija

Sofija Borsa

Krievu valoda
Elīna

Elīna Stupele

Matemātika
Gunita

Gunita Smiltiņa-Apine

Latviešu valoda, Literatūra
Laura

Laura Pintere

Vācu valoda
Egita

Egita Krūmiņa

Matemātika
Rita

Rita Birzule

Mūzika, 7.-9.klašu meiteņu koris, 10.-12.kl. jauktais koris
Lienīte

Lienīte Zorģe

Informātika, Programmēšanas pamati, Matemātika
Alvis

Alvis Kambuts

Mājturība un tehnoloģijas, Tehniskā grafika
Monika

Monika Kalniņa

Kulturoloģija, Vizuālā māksla
Imants

Imants Kagainis

Fizika
Anita

Anita Jozus

Ekonomika, Psiholoģija, Sociālās zinības
Vija

Vija Jakovļeva

Angļu valoda
Irina

Irina Ivane

Bioloģija
Ilze

Ilze Gundare

Latviešu valoda, Literatūra
Skaidrīte

Skaidrīte Dzindzuka

Ģeogrāfija
Svetlana

Svetlana Bērziņa

Franču valoda, Krievu valoda
Rota

Rota Cīrule

Informātika, Matemātika
Vita

Vita Bērzleja

Ķīmija
Ruta

Ruta Dubra

Matemātika
Anna

Anna Dorofejeva

Mūzika
Sandra

Sandra Bauere

Mūzika, Pūtēju orķestris