logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Klašu audzinātāji 2020./2021.mācību gadā

Klašu plūsmas organizēšana kārtība

Klase

Klases audzinātājs

klases mācību telpa

7.a

Gunita Smiltiņa-Apine

 5.

7.b

Egita Krūmiņa

 32.

8.a

Iveta Rubene

 22.

8.b

Ligita Valtere

 1./2.

9.a

Vija Jakovļeva

 25.

9.b

Edīte Kaufmane

 27.

9.c

Svetlana Bērziņa

 26.

10.VV

Santa Eglīte

 29.

10.ID

Ligita Celma

 16.

10.SP

Anita Jozus

 24.

11.DZ

Irina Ivane

 17.

11.E

Elīna Stupele

 35.

11.IP

Vita Bērzleja

 14.

12.DZ

Ruta Dubra

 21.

12.EK

Ilze Gundare

 3.

12.IP

Lienīte Zorģe

 31.