logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Attālinātās mācības

Ārtelpu nodarbības

Vadlīnijas  Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolēnam

  • Veido savu dienas plānu- ieplāno  laiku mācībām un brīvajam laikam.
  • Strādā vadoties pēc stundu saraksta un stundu laikiem, kas pieejami E- klasē un mājas lapā. Ja nepieciešams, sazinies ar saviem skolotājiem laikos, atbilstoši dienas stundu sarakstam.
  • Par plānotām tiešsaistes (Zoom) stundām Tevi informēs iepriekšējā dienā. Pieslēdzoties Zoom, izmanto ieslēgtu kameru un mikrofonu, lieto savu vārdu un uzvārdu, atbilstoši apģērbies.
  • Sākoties pirmajai stundai, ielogojies savā e-klases profilā, regulāri pārbaudi ziņojumus. Ja dienas laikā līdz plkst.17.00 nebūsi ielogojies un informējis klases audzinātāju par iemeslu, šī diena tiks uzskatīta par neattaisnoti kavētu.
  • Veicamie uzdevumi tiks ierakstīti e-klases dienasgrāmatā, seko līdzi uzdotajam un izpildi tos.
  • Ja nebūsi izpildījis un iesūtījis uzdotos darbus, skolotāji lietos vērtējumu “nv

Darbu jāiesniedz līdz plkst. 17.00. vai pedagoga noteiktā citā laikā.

 

  • Līdz plkst. 17.00 sazinies ar klases audzinātāju, informē par to, kā veicies mācību dienā, izmantojot klases audzinātāja norādīto saziņas formu.

Mēs ticam, ka pavasarī gūtā pieredze Tev un mums visiem noderēs turpmāk!

______________________________________________________________

No 26.oktobra- Attālinātais mācību process

4.janvārī sākas II semestris

1.nedēļa (4.01.-8.01.; 18.01.- 22.01.; 1.02.- 5.02.; 15.02.- 19.02)

2.nedēļa (11.01.0 15.01.; 25.01.- 29.01.; 8.02.- 12.02.; 22.02.- 26.02.)

Stundu laiki attālinātājā mācību procesā
1.

8.10 - 8.50

2.

9.00 - 9.40

3.

9.50 - 10.30

4. 10.40 - 11.20
Pusdienas pārtraukums
5.

12.20 - 13.00

6.

13.10 - 13.50

7.

14.00 - 14.40

8.

14.50 - 15.30

9.

15.40 - 16.20