logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Teātris… skatuve… izrāde… skatītāji… smiekli… asaras… kopības sajūta… daudzveidība

 

Teātra studija skolā sāka darboties 2001./2002.m.g. Mācību gada noslēgumā jau parādījām amerikāņu rakstnieces Bellas Kaufmanes stāsta “Augšup pa lejupejošām kāpnēm” dramatizējumu. Katru gadu iestudēta kāda izrāde, literāri muzikāli dzejas uzvedumi, esam piedalījušies gan skolu teātru skatēs, gan dažādos konkursos, pilsētas un skolas pasākumos. Nav izpalikuši arī panākumi.

Teātra studija pastāv, ir aktīva, radoša, jaunu ideju pārpilna. Teātrī darbojas talantīgi, atraktīvi jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem.

Esam kopā, izkopjam valodu, mācāmies nebaidīties uzstāties, improvizējam, spēlējam etīdes un dažādas spēles, mācāmies domāt, saprast un klausīties, mācāmies sadzirdēt…

Iemiesojamies dažādos tēlos un raksturos, visdažādākajos vecumos un visdažādākajos laikmetos, esam veidojuši izrādes, pamatojoties uz Šekspīra, Blaumaņa un Raiņa darbiem. Un vēl, un vēl, un vēl…

ESAM  TEĀTRIS

Teātra vadītāja Vija Draviņa


Dalīties: