logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Ventspils 1.ģimnāzijas biedrība

1997.gada 27.augustā 13 vecāki Ineses Ciemas vadībā sanāca kopā ar iniciatīvu nodibināt sabiedrisku organizāciju “Ventspils 1.ģimnāzijas Fonds”. Tika pieņemti statūti, nokārtotas pārējās formalitātes un 1997.gada 23.septembrī Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta šī organizācija./Reģistrācijas apliecība Nr.S 0346/.

“Ventspils 1.ģimnāzijas Fonds” reģistrēts LR Valsts ieņēmumu dienestā ar kodu 40008030840.

No 2005.gada 20.decembra pārreģistrēts kā Ventspils 1.ģimnāzijas biedrība.

Ventspils 1.ģimnāzijas fonds- tagad biedrība - dibināts ar mērķi : veicināt, attīstīt un atbalstīt mācību programmu izveidi, ieviešanu un attīstīšanu Ventspils 1.ģimnāzijā,kas sekmētu bērnu attīstību.

Tā uzdevumi:

 • Sniegt materiāli tehnisko palīdzību izglītības procesam.
 • Apkopot un izplatīt pieredzi bērnu audzināšanā un apmācībā
 • Piedalīties skolnieku un skolotāju radošās attīstības programmu realizācijā.

1997.gada- 2002.gadam Fonda priekšsēdētāja bija Inese Ciema.

2002.gada 7.novembrī par fonda priekšsēdētāju valde izvirzīja Vēsmu Uzuleņu, kuru LR Uzņēmumu reģistrs apstiprināja ar 2003.gada 3.februāri. 2008.gada 4.decembrī par biedrības priekšsēdētāju LR Uzņēmumu reģistrs apstiprināja Māru Cēberi (lēmums Nr. 6-24/146358/1)

Biedrības statūti nosaka, ka vecākam, kurš vēlas atbalstīt skolu, jāuzraksta iesniegums par iestāšanos biedrībā un jāmaksā biedru nauda 75 centi mēnesī (par mācību laiku, neatkarīgi no bērnu skaita,cik apmeklē skolu).

Reāli tas notiek tā : Reāli tas notiek tā- klasēs vecāki ( vai viņu bērni) savāc biedru naudu un pārskaita uz biedrības konta 1-2 reizes gadā vai individuāli pārskaita uz kontu katru mēnesi.

Biedrības līdzekļu grāmatvedību veic grāmatvede,viņa gatavo atskaites Valsts Ieņēmumu dienestam par tekošo kalendāra gadu un atsevišķi vecākiem par mācību gadu. 1 reizi gadā biedrības darbību pārbauda revidents.

Jāatzīmē,ka biedrības līdzekļus veido gan vecāku iemaksas, gan ziedojumi no sponsoriem.

Kur paliek biedrības līdzekļi?

Piemēram, katru mācību gadu tie tiek izmantoti

 • kopēšanas izdevumu segšanai/ 1.ģimnāzija ir viena no tām retajā skolā Latvijā,kur kopē neierobežoti- gan skolotāji mācību materiālus un testus,kontroldarbus, gan bērni individuāli/,
 • klavieru skaņošanai un remontam,
 • pūšamo instrumentu remontam,
 • lektoru / lekcijas skolēniem / apmaksai,
 • skolas prezentācijas materiālu izgatavošanai,
 • skolas vēstures izpētei,
 • labāko skolēnu godināšanai,
 • materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai u.c.

Biedrības rekvizīti:

Ventspils 1.ģimnāzijas biedrība
Kuldīgas iela 1, Ventspils
Reģ.nr. 40008030840
Swedbank
Konta nummurs: LV66HABA000140J062463