logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Ģimnāzijas saime - skolēni, vecāki, kolēģi !

22
AUG
Ģimnāzijas saime - skolēni, vecāki, kolēģi !

Ģimnāzijas saime - skolēni, vecāki, kolēģi !

Jauna mācību gada sākums vienmēr ir priekpilns un satraucošs brīdis – pilns jaunu ideju un apņemšanos.

Lai cik dažādi mēs būtu, pirmā skolas diena ir svētki mums visiem. Kādam tās ir pavisam jaunas, pirmoreiz vērtas zināšanu pasaules durvis, aiz kurām sastapt jaunu klases audzinātāju, pirmoreiz sēsties VV1Ģ solā, iepazīt savus jaunos klases biedrus un iegūt jaunus draugus. Citam tā ir priekpilna atgriešanās skolā, pēc vasaras brīvdienām atkal satiekot savus skolotājus un labākos draugus. 12.klašu skolēniem -tas ir pēdējā vidējās izglītības iegūšanas posma sākums, kas pavērs citādākus apvāršņus, bagātinās pasauli jaunām idejām un atklājumiem.

Līdz ar rudens ziedu pušķiem, satrauktām bērnu čalām pie skolām, pirmo tikšanos pēc vasaras uz Ģimnāzijas kāpnēm 1.septembris mums arī atgādina, ka izglītība ir labākais ieguldījums, ko katrs pats saviem spēkiem varam veikt savā un Latvijas izaugsmē ,jo mūsu valsts nākotne ir atkarīga no tā, kā rūpēsimies par savas jaunās paaudzes izglītošanu, jo viņi būs tie, kas šodien skolā gūtās zināšanas pielietos, veidojot un attīstot rītdienas Latviju.

Kāds būs 2019./20.mācību gads – ko tas nesīs skolai, mums visiem kopā un katram no Jums?

1.ģimnāzijā izglītību iegūs 417 skolēni ( pagājušajā gadā 415 )- 182 skolēni 7.-9.klasēs, 235 skolēni 10-12.klasēs, strādās 40 skolotāji un 12 skolas darbinieki.

Ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu skolu par savējo izvēlējušies 79 desmitklasnieki, un ticu, ka pēc trim gadiem viņi visi saņems katram tik nozīmīgo izglītības dokumentu – atestātu par vidējo izglītību.

Mūsu skola atzīmēs savu 101.gadadienu“jaunās krāsās”-restaurēta 24.mācību telpa, izveidotas divas garderobes pie skolas centrālās ieejas, veikti vēsturiskās ēkas cokola sanācijas un hidroizolācijas darbi. Līdz 1.novembrim tiks atjaunots meiteņu mājturības kabinets un izbūvētas divas telpas mācību un metodiskā darba nodrošināšanai, kā arī izveidots jauns ķīmijas kabinets, tā kā lūdzu Jūsu izpratni un atbalstu neērtību pārvarēšanā, jo tik lielus restaurācijas darbus nav iespējams paveikt tikai mūsu brīvdienu laikā.

Aicinu skolēnus un vecākus iepazīties un iedziļināties gan ģimnāzijas nolikumā, gan iekšējās kārtības noteikumos, gan skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā – tie ir visnozīmīgākie „likumi”, kas mums mūsu „valstī” – skolā- ir jāievēro. Aicinu atrast laiku un atnākt 3.oktobrī uz tikšanos ar skolas vadību ! 2020./21.mācību gadā 7.un 10.klasēs uzsāksim darbu pēc jaunā mācību standarta un Jums katram būtu interesanti un mērķtiecīgi iepazīties ar Ģimnāzijas piedāvājumu jaunā satura ieviešanā un skolas attīstību nākotnē.

Ja jums, cienījamie vecāki, ir kādi jautājumi vai precizējumi, esmu vienmēr atvērta sarunām, jo nav tādu problēmu, ko mēs kopīgi nevarētu atrisināt.

Lai mums visiem kopā veiksmīgs jaunais mācību gads! Sekosim katrs savam sapnim un darīsim kopā 
pasauli labāku !

Uz tikšanos 2.septembrī plkst.10.00

Direktore Pārsla Kopmane

Dalīties: