logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Aizejot vasaras brīvlaikā

29
MAI
Aizejot vasaras brīvlaikā

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas! Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz izaudzēt krāšņas rozes.

                                                  (Zenta Mauriņa)

 

31.maijā, jūs ,417 Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņi,“iegrieziet “vasaru !

Viss zied, zaļo, smaržo, skan, sīc un dūc, un gaiss ap mums smaržo ,un tas  liecina, ka mēs esam kopā nogājuši atkal vienu skolas gada riņķi….

Cik krāšņi jūs katrs “ziedējāt” šajā gadā? Vai bijāt tik neatlaidīgi un pacietīgi, ka attaisnojāt jūsu vecāku uzticēšanos un skolotāju cerības?

Katram no jums ir sava atbilde un to ziniet tikai jūs , un tā nav nepareiza.

Tāpēc 2018./19.mācība gada nobeigumā es saku jums paldies par

  • ikdienas mācību darbu un ārpusstundu aktivitātēm , jo katrs jūsu veikums bagātina mūsu skolas vēsturi ;
  • savas skolas goda aizstāvēšanu un vārda spodrināšanu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās ;
  • darbošanos skolas orķestrī, koros, debašu komandā,
  • atklātību, atsaucību, vienkāršību, izpalīdzību, kas veido mūsu savstarpējās saprašanās „tiltu”;
  • jokiem un humora dzirkstīm, kas uzmundrina gan jūs, gan mūs, skolotājus;
  • jūsu atbalstu telpu sagatavošanā svētkiem;
  • atbildību un kopā būšanu ikdienā un svētkos.

Tūlīt jūs trauksieties katrs uz savu pusi un sirmās skolas gaiteņos trīs mēnešus pieklusīs…

Smeliet no saules un vasaras gaisa enerģiju, no jaukajām vasaras dienām -pozitīvas emocijas ,lai nākošajā mācību gadā “ziedētu” vēl krāšņāk!

Mēs novērtēsim jūsu atbalstu telpu labiekārtošanā un sagatavošanā  jaunajam mācību gadam, priecāsimies jūs vienkārši tāpat satikt un parunāties!

Jauku, interesantiem piedzīvojumiem bagātu, labām emocijām piepildītu jums vasaru, bērni !

 

Uz tikšanos 2.septembrī!                 

Direktore    Pārsla  Kopmane

 

Dalīties: