logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

2022./2023.mācību gadu uzsākot

23
AUG
2022./2023.mācību gadu uzsākot

Kaut negribas ticēt, bet tomēr
Ir vasara aizvadīta,
Staigā pa asteru zīdu
Septembris miglā no rīta.

Mīļie jaunieši ,cienījamie  vecāki un kolēģi !

Tūlīt beigsies skaistās, saulainās,  karstās vasaras brīvdienas un sāksies jaunais 2022./2023. mācību gads. Mēs, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas saime,  to uzsākam, kopā esot 402 skolēniem, 40 skolotājiem un 16 darbiniekiem.

  1. septembris – Zinību diena – tie ir svētki pirms jauna darba cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās.

Atceros, man  īstā pirmā skolas diena man vienmēr bija tieši nākamā... tā, kurā pēc vasaras brīvlaika apsēdos skolas solā, ierakstīju  pirmo lapu jaunajā burtnīcā vai kladē ar  pirmo uzdevumu. Tā, kas vairs īsti nav svētku diena, bet nav vēl arī ikdiena. Pilna ar rudens gaisa un ābolu smaržu, reizēm drēgna un apmākusies, reizēm saulaina, bet vienmēr jauns sākums.. jauns izaicinājums un jauna iespēja…

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolēniem 2.septembris būs LABSAJŪTAS  VEICINĀŠANAS  DIENA ,par kuru  pastāstīs Jūsu klases audzinātāji .

 Kādas ir Jūsu sajūtas šobrīd, jaunieši ?

Lai nu arī kādas domas, atmiņas, sapņi katram būtu , mums visiem priekšā gads, manuprāt, ir nopietnu izaicinājumu pilns. 2022./2023. mācību gadā noslēdzas trīs gadu pārejas periods, kurā tiek ieviesta pilnveidotā mācību pieeja, tas nozīmē, visās klasēs mācības notiek, īstenojot jauno mācību saturu. Es esmu pārliecināta, ka Ģimnāzijas skolotāji ir kompetenti, apguvuši dažādas mācību metodes un spēj izvēlēties to, kas ir piemērotākais skolēniem, savukārt skolēni, Jūs esiet motivēti iegūt kvalitatīvu izglītību un ar atbildīgu mācību darbu spēsiet gan iegūt jaunas zināšanas, gan pilnveidot prasmes, gan uzlabot savus mācību sasniegumus.

Ir arī pagājuši 6 gadi un 2022.gada februārī paredzēts kārtējais skolas darba atskaites posms- akreditācija, kur mūs visus kopā un reizē katru atsevišķi vērtēs ārējo ekspertu komisija.

 Aicinu vecākus – esiet kopā ar mums šajā ne vienkāršajā un straujajā pārmaiņu procesā, un jūs būsiet kā vēl viens stiprs atbalsts mūsu kopīgo mērķu īstenošanā.

No katra paša būs atkarīgs tas, vai šis mācību gads būs vēl viens pakāpiens pretim mērķu piepildīšanai un  panākumiem, tāpēc uzticēsimies katrs pats sev, uzņemoties katrs atbildību par savu darbu , un tad arī viss būs kārtībā !

Būsim paši labākie skolēni, zinošākie skolotāji, atbalstošākie klasesbiedri un vienkārši mīļi vecāki saviem bērniem! Uz tikšanos 1.septembrī plkst.9.00 !

Direktore Pārsla Kopmane

Dalīties: