logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

 “Old places- new spaces”

19
NOV
“Old places- new spaces”

projekta līguma Nr.2019-1-LT01-KA229-060680_2

Mūsdienu sabiedrības  vajadzības ir izmainījušas ne tikai mācību un mācīšanās metodikas izpratni un pieeju mācību procesā. Tās pieprasa arī vides maiņu, kurā skolēni apgūst mācību vielu. 21.gadsimta skola attīsta skolēnos kritisko domāšanu, problēmrisināšanu, sadarbību, uzņēmējdarbības prasmes, iniciatīvu, elastīgumu un pielāgošanos – tās ir prasmes, kuras ir atbilstošas mūsdienu Eiropas jauniešiem – prasmes būt, dzīvot un rīkoties attīstošā sabiedrībā.

Projekta mērķis : Old places- new spaces”  - Vecas telpas – jauna vide galvenie mērķi ir saistīti ar minēto kompetenču attīstību un pilnveidošanu dalībnieku vidū, t.i. motivēt skolēnus un skolotājus savstarpējai sadarbībai:

- radot jaunas vai pārveidojot esošo skolas vidi/ telpas pievilcīgākā akadēmiskā un izglītojošā vidē,

-veidojot mācīšanas /mācīšanās materiālus,

-veicināt skolēnu svešvalodu apguvi,

-pilnveidot IKT prasmes, jauno tehnoloģiju un digitālo kompetenču apgūšanu

-iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas, veicināt cieņu un toleranci,

-veicināt dalībnieku radošuma izpausmi,

-pilnveidot sadarbības prasmes.

Projekta dalībniekiLietuva, Latvija, Slovākija un Turcija. Sadarbības partneri-  vidusskolas skolēni (16-19 gadus veci) un skolotāji. Katrai vizītei ir noteikta sava tēma un pakārtoti mērķi, kuru ietvaros projekta dalībnieki atklās jaunas un neparastas vietas, formas izglītojošai videi.

mobilitātēs paredz daudzveidīgu metožu izmantošanu: dažādu tēmu/ objektu prezentācijas, online stundu veidošana un vadīšana, praktiskās radošās darbnīcas utt. 1) "Virtuālā vide" (Turcija) – mūsdienu tehnoloģiju izmantošana, online programmas, un platformas, e-Twinning kā virtuālā vide izglītībai; 2) "Vēstures stāsts” (Slovākija) – vēstures lapu izmantošana, tradicionālie amati izglītības mērķiem; 3)" Jaunatne un inovācijas mūsdienu kultūras vidē" (Latvija) – kultūras vides apzināšana izglītības kontekstā; 4) "Domāšana ārpus kastes, mācīšanās ārpus klases" (Lietuva) – neierastu vietu un forma meklēšana mācību videi.

Projekta galvenie rezultāti ir:

-radīt/ pārveidot telpas skolas iekšpusē/ ārpusē, radot iespējas individuālai mācīšanai, koncentrēšanai vai relaksācijai, kādiem pasākumiem vai skolēnu interesēm,

-interaktīvo pilsētas maršrutu izveidošana ar izglītojošiem uzdevumiem, novērtēšanas kritērijiem,

-digitālo foto albūmu veidošana ar pārveidoto vidi/ telpu : pirms un pēc,

-mācību materiālu radīšana: online stundas, video, plakāti, mobilo ierīču aplikācijas utt..

Projekta rezultāti būs redzami ne tikai partnerskolu telpās, dalībnieki dalīsies ar labās prakses piemēriem arī citas skolās, kā arī, notiks citi projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes.

Projekta koordinatore : valodas skolotāja Ilona Ivanova

Projekta īstenošanas laiks :01.10.2019 .- 29.11.2021.

Dalīties: