logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

BEAUTIFUL AS DIFFERENT

19
NOV
BEAUTIFUL AS DIFFERENT

projekta līguma  Nr. 2019-1- IT02-KA229-062202_3

Visi pasaules iedzīvotāji tiek aicināti domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Pasaules izglītības foruma UNESCO 2030  darba kārtībā tika izvirzīti mērķi ilgtspējīgai attīstībai.  Tās ir prasmes, kas pavada skolēnu viņa dzīves ceļā ( klausīšanās prasme, efektīva komunikācija, komandas darbs, problēmu risināšana, līderisms )

Projekta mērķis:

Projekta “BEAUTIFUL AS DIFERENT”-  “SKAISTAIS KĀ  ATŠĶIRĪGAIS” mērķis ir veicināt dialogu starp 120 dažādu skolu 16.17. gadu veciem  skolēniem (30 katrā skolā), veidojot īsfilmas, kuru pamatā ir 4 tēmas: imigrācija, valodu atšķirības, kultūras stereotipi un politiskais konteksts .

Projekta dalībnieki :

72 skolēni (18 no katras valsts) mobilitātes laikā apmainīsies ar īsfilmām un debatēs.  Mobilitātes notiks  Itālijā, Spānijā, Latvijā un Bulgārijā, mobilitāšu ilgums 5 dienas + 2 dienas ceļošanai.

VV1Ģ skolēni un skolotāji piedalīsies 4 mobilitātēs, pavisam iesaistot 18 skolēnus ( 6 skolēni katrā apmācību pasākumā partnervalstī  un visi tikšanās laikā Latvijā )

Projekta galvenie rezultāti:

  • Īsfilmas paudīs nacionālo viedokli par katru no tēmām ar interviju, aptauju un detalizētu pētījumu palīdzību. Skolēnu sadarbībā taps 16 dokumentālo īsfilmas (4 filmas katrai skolai),
  • publikācija, kurā būs iekļautas esejas par noteiktām  tēmām..

 Sadarbība notiks eTwinning vidē.Projektā iesaistītie skolotāji izplatīs rezultātus    interneta vidē – Facebook, presē, eTwinning vidē, School Education Gateway  un noslēguma pasākumā , kurā piedalīsies  visi partneri.

Projekta koordinatore : valodas skolotāja Ligita Valtere

Projekta īstenošanas laiks :01.10.2019 .- 29.11.2021.

Dalīties: