logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas plānotās tēmas un kursu programmas 2023.gadam.

Tēma

St. skaits

Programmas mērķauditorija

Mērķi, plānotie rezultāti

Īss satura apraksts

Kontaktpersona (t.sk.publikācijai IZM mājas lapā)

1.

Efektīva klasvadība  vērtībās balstītu ieradumu un tikumu izkopšanai.  

6

Ventspils pilsētas un novada, Kuldīgas, Skrundas, Pāvilostas novada skolotāji

Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences vērtību un ieradumu iedzīvināšanā mācību procesā akcentējot klasvadības pamatelementus un izglītojamo iesaisti mācību stundā.

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt būtiskākos jautājumus par vērtību un ieradumu izkopšanu mācību procesā. Programma pilnveidos klases audzinātāju zināšanas un prasmes klasvadības problēmu risināšanā, rosinot skolotājus apzināt disciplīnas un pozitīvas vides nozīmi mācību procesa nodrošināšanā.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

 

2.

Metodiskā palīdzība latviešu valodas skolotājiem darbā ar cittautu skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās ar latviešu mācībvalodu.

 4

Latviešu valodas un literatūras priekšmeta skolotāji

Sniegt metodisku atbalstu vispārizglītojošo skolu skolotājiem, kuru klasēs ir cittautu skolēni ar nepietiekamu latviešu valodas zināšanu līmeni.

Problēmas, ar kādām visbiežāk saskaras skolotāji, kuru klasēs  ar latviešu mācībvalodu mācās cittautieši. Iespējamie diagnostikas darbu veidi. Atbildības dalīšana - vienošanās ar skolēnu un viņa vecākiem par individuālā plāna izstrādi un tā īstenošanas iespējām.

Individuālā plāna izstrāde. Kā pārbaudīt, vai tiek izpildīti norādījumi un ieteikumi? Interaktīvie “skolotāji” kā palīgi konkrētu tēmu apguvē.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

3.

Dizaina domāšanas prakse.

5

Sociālo zinību, sociālo zinātņu, dizaina un tehnoloģijas, vizuālās mākslas skolotāji.

 

Iepazīt dizaina domāšanu praktiskā līmenī, risinot problēmjautājumus.

Pedagogiem pilnveides programmas ietvaros būs iespēja iepazīt dizaina domāšanu teorētiski un praktiskā līmenī izmantot dizaina domāšanas metodes, strādājot komandā ar citiem dalībniekiem. Procesa gaitā iepazīt un izmantot dažādas ideju radīšanas tehnikas.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

 


Dalīties: