logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Pedagogi Mācību priekšmets

Pārsla

Pārsla Kopmane

Vācu valoda, Direktore
Ilona

Ilona Jostiņa

Direktores vietnieks izglītības jomā
Oskars

Oskars Kaulēns

Pasaules vēsture, Politika un tiesības, Direktores vietnieks metodiskajā darbā
Sinta

Sinta Daliņa

Latvijas un pasaules vēsture, Direktores vietnieks ārpusstundu audzināšanas darbā
Ligita

Ligita Priekule

Matemātika
Inese

Inese Ziediņa

Angļu valoda
Jānis

Jānis Zemels

Sports
Benita

Benita Zaķe

Latviešu valoda, Literatūra
Jonika

Jonika Tērvide

Mājturība un tehnoloģijas
Vija

Vija Draviņa

Teātris, Bibliotekārs
Iveta

Iveta Rubene

Latviešu valoda, Literatūra

Aivars Žogla

Fizika, Programmēšanas pamati
Dainis

Dainis Brauns

Pūtēju orķestris
Anastasija

Anastasija Vaska

Angļu valoda, Krievu valoda
Tamāra

Tamāra Tropa

Latviešu valoda, Literatūra
Andris

Andris Šteinhards

Informātika
Elīna

Elīna Stupele

Matemātika
Gunita

Gunita Smiltiņa-Apine

Latviešu valoda, Literatūra
Anda

Anda Priedīte

Fizika
Laura

Laura Pintere

Vācu valoda
Inga

Inga Kuļčihina

Krievu valoda
Egita

Egita Krūmiņa

Matemātika
Rita

Rita Birzule

Mūzika, 7.-9.klašu meiteņu koris, 10.-12.kl. jauktais koris
Maruta

Maruta Koha

Angļu valoda
Lienīte

Lienīte Zorģe

Informātika, Programmēšanas pamati, Matemātika
Edīte

Edīte Kaufmane

Sports
Vita

Vita Kaudze

Kulturoloģija, Latvijas un pasaules vēsture
Alvis

Alvis Kambuts

Mājturība un tehnoloģijas, Tehniskā grafika
Monika

Monika Kalniņa

Kulturoloģija, Vizuālā māksla
Imants

Imants Kagainis

Fizika
Anita

Anita Jozus

Ekonomika, Psiholoģija, Sociālās zinības
Vija

Vija Jakovļeva

Angļu valoda
Ilona

Ilona Ivanova

Angļu valoda
Irina

Irina Ivane

Bioloģija
Ilze

Ilze Gundare

Latviešu valoda, Literatūra
Skaidrīte

Skaidrīte Dzindzuka

Ģeogrāfija
Ruta

Ruta Dubra

Matemātika
Anna

Anna Dorofejeva

Mūzika
Sandra

Sandra Bauere

Mūzika, Pūtēju orķestris
Svetlana

Svetlana Bērziņa

Franču valoda, Krievu valoda
Vita

Vita Bērzleja

Ķīmija
Rota

Rota Cīrule

Informātika, Matemātika