logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

2017./2018.mācību gads

2018./2019. mācību gads

2018.gada 3.septembris – 2019.gada 31.maijs

  • 9.klasei – mācību gads beidzas 2019.gada 14.jūnijā

  • 12.klasei – mācību gads beidzas 2019.gada 21.jūnijā

Skolēnu brīvdienas

  • Rudens 2018.gada 22.oktobris - 26.oktobris
  • Ziemas 2018.gada 24.decembris – 2019.gada 4.janvāris
  • Pavasara

    2019.gada 11.marts - 15.marts (1.-11.klase)

        2019.gada 18.marts – 22.marts (12.klase)

Projektu dienas

Projektu un izglītojošo pasākumu  dienas:

2018.gada 6.decembris- Koncerti - veltījumi skolas 100 gadei "Es sveicu savu skolu".

                   7.decembris - Izglītojoša konference "Konference “Personības loma izglītībā: vakar, šodien, rīt.”
                                                                                un Teodora Grīberga piemiņas monumenta atklāšana.

                   10.decembris- Kinolektorijs teātra namā "Jūras vārti"

2019.gada 24.,25.janvāris- projektu izstrādes dienas 7. - 9. klašu skolēniem un ZPD mācības 10. klašu skolēniem 

25. janvāris - ZPD aizstāvēšanas diena 11..klašu skolēniem

28. janvāris - tradicionālā projektu darbu izstāde un projektu nedēļas noslēgums 7. - 9. klašu skolēniem

 30.janvāris -  10. klašu ZPD ievada priekšaizstāvēšana (pēc mācību stundām)

Izlaidumi

  • 9.klases -15.jūnijs

  • 12.klases - 29.jūnijs

 


Dalīties: