logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

Licence

Izglītojamo skaits

Valoda

Nr.

Izdošanas datums/derīguma termiņš (no – līdz)

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma

23011111

V-8303

11.09.2015.

uz nenoteiktu laiku

186

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-8304

11.09.2015.

uz nenoteiktu laiku

75

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

31013011

V-8305

11.09.2015.

uz nenoteiktu laiku

159

latviešu

Mācību programmas 2021./2022. mācību gada 10.klasei 

Datorika un inženierzinātnes

Sabiedrības pārvaldība un uzņēmējdarbība

Vides zinātnes un veselība

 _________________________________

Mācību programmas 11.,12.klasei ( 2020./2021.gads)

PADZIĻINĀTA EKONOMIKAS APGUVE

PADZIĻINĀTA KULTŪRAS ZINĪBU APGUVE

PADZIĻINĀTA BIOLOĢIJAS UN ĶĪMIJAS APGUVE

PADZIĻINĀTA FIZIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS  APGUVE

PADZIĻINĀTA PROGRAMMĒŠANAS UN ROBOTIKAS APGUVE

______________________________

7.-9.klases programma

 


Dalīties: