logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Ekselences skola

Ventspils Valsts ģimnāzija- ekselences skola ( inovatīvās pieredzes skola) – līgums starp IZM VISC, Ventspils pilsētas pašvaldību , Izglītības pārvaldi un VV1Ģ

Galvenie darba virzieni:

  • citu skolu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju piesaiste profesionālai pilnveidei uz savas skolas bāzes;
  • mācības citu skolu skolotājiem, vadot atklātās stundas un palīdzot citiem skolotājiem stundu plānošanā un īstenošanā;
  • mācības citu skolu skolotājiem projekta atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, sadarbībā ar VISC un augstskolām;
  • pasākumus skolēnu interesei par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus u.c. apkārtējās kopienas pārstāvjus ne mazāk kā reizi semestrī.

Atbildīgie pedagogi- Ligita Priekule, Vita Bērzleja, Ruta Dubra, Aivars Žogla, Irina Ivane, Egita Krūmiņa, Elīna Stupele